Draudžiama maudytis vandens telkiniuose apsvaigus, ypač naktį.

Prausiantis prašome naudoti ekologiškas priemones.

Nekurkite laužų, tam neskirtose vietose. Jei radote neužkurtą laužavietę, ir norite ją užkurti, esate už ją atsakingas - paliekant užgesinkite laužavietę.

Šiukšlės į šiukšliadežes.

Negadinkite kitiems festivalio - už agresiją, neapykantą, neprotingą elgesį būsite išvaryti iš teritorijos.

Bus pakankamai erdvės festivalio teritorijoje, todėl jokių tūsų parkinge.

Jokio stiklo (buteliai, konservai, etc). Persipilkite/persidėkite į plastiką.

Nesibraukite į užtvertas zonas festivalio teritorijoje.

Už taisyklių nesilaikymą, galite būti pašalinti iš festivalio teritorijos.